sprzet 3

Jeśli posiadasz skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty, możesz skorzystać z usług medycznych zakontraktowanych przez NFZ w naszej placówce w zakresie leczenia szpitalnego:

• Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc;
• Oddział Pulmonologiczny.
Schorzenia typu gruźlica płuc i pozapłucna, mycobakterioza płuc, późne następstwa gruźlicy, nieswoiste choroby układu oddechowego, ostre i przewlekłe schorzenia układu oddechowego. Ponadto choroby nowotworowe układu oddechowego, choroby śródmiąższowe, zapalenia płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zatorowość płuca.

 

 

 

 

 

 

 

sprzet 2

 

SPZOZ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w Adampolu dysponuje zapleczem diagnostycznym, m.in.:
• Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej;
• Pracownia Ultrasonografii;
• Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej;
• Pracownia Bronchoskopii;
• Pracownia Spirometrii;
• Pracownia Elektrokardiografii.