Zarządzenie wewnętrzne nr 8 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu w sprawie wprowadzenia zasad odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

 Zarządzenie wewnętrzne nr 8 - treść pdf

 

Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - październik 2021

 Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - październik 2021 pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 5 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu w sprawie wprowadzenia zasad odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub pandemii.

 Zarządzenie wewnętrzne nr 5 - treść pdf

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2

Załącznik nr 1 pdf

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 marca 2018 roku.

 Załącznik nr 1 pdf   
 Załącznik nr 2 pdf