Misja naszego Zespołu stanowi podstawę, przesłanie w działaniu, określa nasz nadrzędny cel, stanowi odpowiedź na pytanie: po co jesteśmy i czym będziemy się kierowali w swojej działalności?

Naszą Misją jest

PRIORYTETEM DOBRO PACJENTA”.


Naszą wizją jest dążenie do przywracania zdrowia, niesienia ulgi cierpiącym oraz zapewnienie opieki medycznej na jak najwyższym poziomie poprzez wysoko wykwalifikowaną kadrę i nowoczesną aparaturę medyczną.

 

SPZOZ ADAMPOL

 

Nasz szpital jest placówką ukierunkowaną na diagnostykę i leczenie wszelkich schorzeń układu oddechowego, w tym gruźlicy. Posiada doświadczoną kadrę lekarską i pielęgniarską oraz nowoczesne zaplecze diagnostyczne. Jeden z oddziałów jest przystosowany do izolacji chorych na gruźlicę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktualnie na Lubelszczyźnie jesteśmy jedną z dwóch placówek specjalistycznych-pulmonologicznych, znajdujących się w sieci szpitali, zajmujących się stacjonarnym leczeniem gruźlicy płuc.

 

 

 

sprzet 1

Posiadamy własne laboratorium bakteriologiczne prątka gruźlicy wraz z system diagnostyki – preparaty bezpośrednie AVB oraz hodowle na podłożach stałych (Lewenstein-Jensen) i hodowle na podłożach płynnych (BBL MGIT).Wykonujemy testy identyfikacyjne i lekowrażliwość. Istnieje możliwość wykonania diagnostyki gruźlicy- wykrywanie Mycobacterium tuberculosis complex metodą genetyczną. W dobie lawinowego wzrostu liczby nowotworów płuc oferujemy możliwość szybkiej diagnostyki tej choroby, z pełną dokumentacją wszystkich badań, w tym obrazowych. Doskonała współpraca z Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej umożliwia szybkie leczenie operacyjne chorych, u których jest ono możliwe, a pozostałe przypadki są konsultowane bez ograniczeń z autorytetami medycznymi.

Oferta pracySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu poszukuje kandydata na stanowisko: pielęgniarka - link